+ 31 85 40 10 620 info@splintt.nl

6 tips om jouw eLearning om te toveren van flop naar top

“Hoe zorg je ervoor dat deelnemers iets van jouw e-learning opsteken? Dat het niet zomaar een vinkje op hun to-do-lijstje wordt? Om je alvast een zetje in de goede richting te geven, hebben wij zes tips voor je opgesteld.”

1. Formuleer scherpe en heldere leerdoelen

Je kent het vast wel: je hebt een hele bak aan informatie die je wil overbrengen aan de doelgroep en alles is belangrijk. Mijn ervaring is echter dat niet álles altijd even belangrijk is. Het opstellen van leerdoelen, die kort en bondig omschrijven wat een deelnemer moet kunnen na het doorlopen van je eLearning, helpt je om de content te sorteren: wat is relevant en wat is alleen maar ruis op de lijn. Hierbij geldt dat hoe nauwkeuriger jouw leerdoelen zijn, hoe makkelijker dit proces is. Daarbovenop scheppen nauwkeurige leerdoelen heldere verwachtingen; de deelnemer weet precies waar hij aan toe is.

2. Leg de relevantie uit

Veel deelnemers krijgen eLearnings vanuit hun werk aangeboden en moeten die in hun eigen tijd doorlopen. Dat is niet altijd even motiverend, dus is het goed om aan het begin van de eLearning uit te leggen wat het nut van de training voor de deelnemer is. Als de deelnemer begrijpt wat de training hem oplevert, is de kans dat hij de training ook echt voltooit.

3. Maak een lopend en kloppend verhaal

Het laatste wat je wil, is dat de deelnemers verward raken en daardoor de eLearning wegklikken. Zorg daarom dat de volgorde van onderwerpen logisch is, de teksten goed geschreven zijn, de lay-out keurig is en dat de content relevant is. Al die elementen samen maken het tot een logisch geheel waar de deelnemer met minimale moeite doorheen loopt.

4. KISS: keep it simple stupid

Houd teksten leesbaar. Dit betekent dat je teksten A) to-the-point zijn en B) niet ingewikkeld zijn. Bepaal wat de boodschap van de tekst moet zijn en houd je daar aan. Een handige vuistregel daarbij is: alles wat niet direct bijdraagt aan de boodschap, hoeft ook niet in de tekst te staan. Lange lappen tekst zit tenslotte niemand op te wachten. Om de teksten simpel te houden: vermijd lange en ingewikkelde zinnen. Onnodig gecompliceerde zinsstructuren staan het overbrengen van de boodschap alleen maar in de weg.

5. Gebruik relevante oefeningen

De oefeningen moeten iets bijdragen aan het bereiken van de leerdoelen. Als dat niet het geval is, horen ze eigenlijk niet in de eLearning thuis. Een voorbeeldje: als het leerdoel stelt dat deelnemers iets moeten kunnen herkennen, dan zijn open vragen te veel van het goede. Met open vragen moeten deelnemers niet alleen dingen kunnen herkennen, maar ook kunnen benoemen en dat is gezien het leerdoel een stap te ver.

6. Houd een consistente en nette lay-out aan

Je wilt dat de deelnemer zich concentreert op het leren van de stof. Een lay-out kan daar zeker bij helpen. Voorwaarde is wel dat de lay-out consistent en clean is. Consistent, omdat dit de deelnemer helpt makkelijker door de content te navigeren, waardoor ze zich beter kunnen concentreren op de lesstof. En clean, omdat een flamboyante lay-out alleen maar afleidt (less is more!), waardoor het de deelnemer juist méér moeite kost om zich te concentreren op dat wat belangrijk is: het leren.

Meer tips nodig of benieuwd hoe wij je kunnen helpen bij het maken van eLearning?