+ 31 85 40 10 620 info@splintt.nl

Onze oplossingen

Animaties

Animatie zetten we in om complexe concepten of inhoud uit te leggen, bijvoorbeeld over machines, processen en procedures.

Eén van de belangrijkste voordelen van animatie is de mogelijkheid om complexe informatie te vereenvoudigen. Door het gebruik van visuele hulpmiddelen zijn medewerkers beter in staat om informatie te begrijpen en te onthouden die anders moeilijk te vatten is. Bovendien kan animatie een niveau van interactiviteit bieden, waardoor medewerkers concepten op een meer boeiende manier kunnen verkennen.

Sneller informatie opnemen met animaties. 

Laat medewerkers makkelijk en zinvol leren!

Snel begrijpen

Animaties vereenvoudigen complexe content, zodat mensen sneller begrijpen.

Kostenbesparend

Initieel zijn de kosten voor het maken van een goede animatie wat hoger. Door hergebruik worden kosten op lange termijn verminderd. 

Visueel aantrekkelijk

Met animaties kun je de aandacht trekken en vasthouden. Visuals zorgen voor herkenbaarheid. 

Risicovermindering

Werken met animatie kan de risico’s verminderen van live-action opnames, zoals lastig na te bootsen situaties, kans op fouten en onvoorspelbare omstandigheden.

Wil je weten wat animatie voor jouw casus kan betekenen?

Awareness creëren rondom ondermijning

Als onderdeel van een groter eLearning-traject zijn de animaties ontwikkeld om kort en bondig uit te leggen wat ondermijning is en hoe de deelnemer het kan herkennen. De illustraties maken het abstracte begrip inzichtelijk voor de deelnemers en we merken dat na het bekijken van de animaties we het gesprek over ondermijning veel gerichter aan kunnen gaan.

We gaan de animaties nu ook buiten de eLearnings gebruiken aan de start van workshops om ervoor te zorgen dat alle deelnemers met dezelfde basiskennis beginnen aan de sessie.

Gemeente Haarlem

Training over hoe om te gaan met huiselijk geweld en
dierenmishandeling

Om het onderwerp impactvol te introduceren bij de deelnemers wilden we een animatie die inzicht geeft in de belevingswereld van een kind in een huiselijk geweldsituatie.

De stylistische tekeningen in combinatie met de stem van de acteur en muziek brengen de sfeer en beleving precies over zoals we dat voor ogen hadden. Het maakt de dreiging voelbaar! En dat is nodig voor deelnemers om het belang van het onderwerp in te zien.

Mendoo

Neem contact op