+ 31 85 40 10 620 info@splintt.nl

Onboarding

op zoek naar een onboarding programma met eLearning?

Wat is onboarding?

Met onboarding wordt bedoeld het proces van verwelkomen en integreren van nieuwe medewerkers in een bedrijf of organisatie. De onboarding van nieuwe werknemers gaat verder dan alleen het inwerken op de werkzaamheden. Zo is het prettig voor nieuwe collega’s als zij goed voorbereid aan de slag kunnen in hun nieuwe rol, maar ook dat zij zich thuis voelen binnen de organisatie. Je moet ze immers laten wennen aan je bedrijfscultuur, zoals inzicht krijgen in de interne verwachtingen en de geschreven en ongeschreven regels. Hoe eerder de nieuwe collega zich hiervan bewust is, des te sneller hij of zij zich betrokken voelt bij de organisatie en zijn zij eerder productief.

Waarom is onboarding belangrijk?

Een goede onboarding kan nieuwe medewerkers ondersteunen bij het opbouwen van vertrouwen en een gevoel van verbondenheid met hun nieuwe werkplek. Het kan ook helpen bij het verminderen van stress en onzekerheid die vaak gepaard gaan met het starten van een nieuwe baan. Het biedt een kans voor nieuwe medewerkers om vragen te stellen, feedback te krijgen en zich op hun gemak te voelen in hun nieuwe omgeving.

Wat zijn de 4 C’s van onboarding?

Compliance: Dit gaat voornamelijk over de basisregels van de organisatie. Daarbij kun je in eerste instantie denken aan de wettelijke regels die zijn vastgesteld, maar ook reglement van het bedrijf op andere gebieden. Voorbeelden hiervan zijn veiligheidsregels, de wijze waarop ziekmeldingen plaats dienen te vinden of een anti-pestbeleid. Deze regels moeten vanzelfsprekend duidelijk worden gemaakt aan nieuwe werknemers. Meestal staan deze als bijlage in het contract dat een medewerker ondertekent, maar betekent niet dat iemand het ook echt kent en begrijpt.

Culture: Ieder bedrijf en iedere organisatie heeft een eigen cultuur. Het is als nieuwe medewerken ontzettend belangrijk om deze cultuur zo snel mogelijk te leren kennen. Daarom kun je als bedrijf nieuwe medewerkers het beste direct kennis laten maken met deze bedrijfscultuur. Onderdeel hiervan zijn de missie en de visie van de organisatie, maar vooral ook de ongeschreven regels.

Clarification: Hierbij gaat het vooral over de rol die de nieuwe medewerker gaat vervullen. Wat zijn de verwachtingen en waar dient hij of zij aan te voldoen? Gelden er ook persoonlijk doelen die behaald moeten worden. En aan de andere kant: wat kan de nieuwe medewerker van het bedrijf of de organisatie verwachten als het gaat om een ondersteunende rol?

Connection: Hoe groot een bedrijf ook is, er is altijd sprake van verschillende groepen en subgroepen. Het is van belang dat deze sociale structuur binnen het bedrijf duidelijk is, juist ook voor nieuwe medewerkers.

Check back: Dit is de vijfde C die vaak door Human Resources wordt toegevoegd. Het gaat hierbij vooral om de reactie van de nieuwe medewerker om de onboarding en de inwerkingsperiode. Daarbij zijn er bepaalde reflectiemomenten die meestal na een maand, twee maanden en drie maanden plaats vinden.

Hoe maak je een goed onboarding programma?

Als je binnen je organisatie regelmatig te maken krijgt met nieuwe collega’s is het verstandig na te denken over een goed onboarding programma. Een onboarding programma zorgt ervoor dat je stapsgewijs en gestructureerd aandacht besteedt aan het socialisatieproces. Dat kan al beginnen voordat de werknemer goed en wel begonnen is. Bijvoorbeeld door al voor de eerste werkdag specifieke informatie te geven over de achtergrond van de organisatie en de bedrijfscultuur. En dan bij voorkeur informatie die dieper gaat dan wat je op de algemene bedrijfswebsite kunt vinden.

Op de eerste werkdag zal het onboarding proces vooral gaan over het leren kennen van de werkplek, maar ook over de praktische zaken, zoals een toegangspas en benodigheden als computer, telefoon, e-mailadres, en praktische materialen die nodig zijn voor de uitoefening van het werk.

Om het onboarding proces zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het het overwegen waard om een digitale onboarding in te zetten. Zo wordt er steeds meer gebruikt gemaakt van e-learning als ondersteuning van een onboarding proces. In een digitale leeromgeving kun je werknemers op een eenvoudige en effectieve wijze kennis laten maken met de bedrijfscultuur en alles waar je als organisatie voor staat. Diverse onderwerpen kunnen met verschillende e-learning modules worden behandeld. Het toevoegen van video-leren en gamification kan het een speelse ontdekkingsreis maken, waarnaast het daadwerkelijke contact met collega’s en leidinggevenden natuurlijk essentieel is, maar gestimuleerd kan worden door opdrachten.

Digitale ondersteuning van onboarding 

Er wordt steeds meer gebruikt gemaakt van e-learning als ondersteuning van een onboarding proces. In een digitale leeromgeving kun je werknemers op een eenvoudige en effectieve wijze kennis laten maken met de bedrijfscultuur en alles waar je als organisatie voor staat. Diverse onderwerpen kunnen met verschillende e-learning modules worden behandeld. Het toevoegen van video-leren en gamification kan het een speelse ontdekkingsreis maken, waarnaast het daadwerkelijke contact met collega’s en leidinggevenden natuurlijk essentieel is, maar gestimuleerd kan worden door opdrachten.

Zoek je een oplossing voor jouw situatie?