onboarding

op zoek naar een e-learning onboarding programma?

Onboarding

Als het goed is, krijg je als bedrijf regelmatig te maken met nieuwe werknemers. Natuurlijk is het belangrijk om deze nieuwe werknemers zo snel mogelijk te laten wennen aan het bedrijf en de organisatie. Dat is voor iedereen beter, ook voor het bedrijf zelf. Als werknemers snel gewend zijn, zullen ze zichzelf namelijk ook sneller betrokken voelen en productiever zijn binnen het bedrijf. Juist daarom is het van belang om over onboarding na te denken. Maar wat is onboarding dan precies en hoe werkt het? Hieronder wordt het uitgebreid besproken.

Onboarding nieuwe medewerkers

Onboarding kan ook wel worden omschreven als de socialisatie van nieuwe medewerkers. Daarbij gaat het om de vraag hoe je nieuwe medewerkers zo snel mogelijk kunt laten wennen binnen een nieuw bedrijf. Het is echter nog veel meer dan dat. Onboarding is niet alleen maar de introductie van een nieuwe werkplek maar ook om de nieuwe medewerkers zo snel mogelijk genoeg vaardigheden, kennis en gedrag te laten krijgen om als insiders gezien te worden binnen de organisatie. Daar zijn natuurlijk tal van verschillende manieren voor, die we hieronder verder zullen bespreken.

Onboarding: praktische zaken

Allereerst zijn er praktische zaken. Dit behoort eigenlijk wel tot de algemene introductie waar we het eerder al over hadden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het leren kennen van de werkplek, maar ook een toegangspas om het gebouw binnen te komen en een computer met een persoonlijk account waarop je kunt inloggen. Ook andere praktische zaken zoals een telefoon, e-mailadres en natuurlijk visitekaartjes behoren tot dit onderdeel. Dit is voor de meeste nieuwelingen het meest eenvoudig om te leren kennen, zolang het goed geregeld is door het bedrijf.

Onboarding gaat veel verder

Het gaat echter veel verder dan enkel wat praktische zaken leren aan nieuwe werknemers. Het gaat namelijk ook over het leren kennen van de visie van het bedrijf en het eigen maken van de bedrijfscultuur. Het is belangrijk om nieuwe werknemers zo snel en effectief mogelijk kennis te laten maken met hoe de organisatie precies is en wat er belangrijk is. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan samenwerking met collega’s en de wijze waarop talent gemanaged wordt. Uiteindelijk gaat het om volledige integratie van nieuwe werknemers in een organisatie of bedrijf. Het gaat daarbij overigens ook niet alleen om volledig nieuwe werknemers maar ook om werknemers die van functie veranderen waardoor ze bijvoorbeeld op een andere afdeling terecht komen. Soms gelden daar weer heel andere afspraken en wordt er op een andere manier gewerkt zoals bijvoorbeeld met e-learning.

Onboarding: de vier C’s

Als we het begrip echt goed willen doorgronden, is het verstandig om er theoretisch gezien wat beter naar te kijken. In dat geval komen we al snel uit bij de vier C’s. Daarin is het namelijk onder te verdelen, al kan er in sommige gevallen nog een vijfde C bij worden gevoegd:

Compliance: Dit gaat voornamelijk over de basisregels van de organisatie. Daarbij kun je in eerste instantie denken aan de wettelijke regels die zijn vastgesteld, maar ook reglement van het bedrijf op andere gebieden. Goede voorbeelden hiervan zijn veiligheidsregels, de wijze waarop ziekmeldingen plaats dienen te vinden en een anti-pestbeleid. Deze regels moeten vanzelfsprekend duidelijk worden gemaakt aan nieuwe werknemers. Meestal staan deze als bijlage in het contract dat een medewerker ondertekent.

Culture: Ieder bedrijf en iedere organisatie heeft een eigen cultuur. Het is als nieuwe medewerken ontzettend belangrijk om deze cultuur zo snel mogelijk te leren kennen. Daarom kun je als bedrijf nieuwe medewerkers het beste direct kennis laten maken met deze bedrijfscultuur. Onderdeel hiervan zijn de missie en de visie van de organisatie.

Clarification: Hierbij gaat het vooral over de rol die de nieuwe medewerker gaat vervullen. Wat zijn de verwachtingen en waar dient hij of zij aan te voldoen? Gelden er ook persoonlijk doelen die behaald moeten worden. En aan de andere kant: wat kan de nieuwe medewerker van het bedrijf of de organisatie verwachten als het gaat om een ondersteunende rol?

Connection: Hoe groot een bedrijf ook is, er is altijd sprake van verschillende groepen en subgroepen. Het is van belang dat deze sociale structuur binnen het bedrijf duidelijk is, juist ook voor nieuwe medewerkers.

Check back: Dit is de vijfde C die vaak door Human Resources wordt toegevoegd. Het gaat hierbij vooral om de reactie van de nieuwe medewerker om de onboarding en de inwerkingsperiode. Daarbij zijn er bepaalde reflectiemomenten die meestal na een maand, twee maanden en drie maanden plaats vinden.

Onboarding: een proces

Het is van belang om te beseffen dat onboarding niet een eenmalige actie is wanneer nieuwe medewerkers voor het eerst komen kennismaken. Het is een langdurig proces waarbij het gaat om nieuwe collega’s zoveel mogelijk kennis te laten maken met het bedrijf en zich te vereenzelvigen met de cultuur en de normen en waarden binnen het bedrijf. Dat kan op heel veel verschillende manieren. Ook e-learning kan daarbij gebruikt worden. In een digitale leeromgeving kun je werknemers op een eenvoudige en effectieve wijze kennis laten maken met de bedrijfscultuur en alles waar je als organisatie voor staat. Daar verschillende e-learning modules beschikbaar voor. Wanneer je als bedrijf gebruik wil maken van onboarding, is het wel verstandig om hier een vast programma voor te gebruiken waarmee je direct de eerste dag al begint. Dat betekent echter niet dat je op de eerste dag direct alle informatie aan nieuwe medewerkers geeft.