085 40 10 620 info@splintt.nl

Wij houden jouw medewerkers Secure, Safe en Sustainable

Wij helpen je met zinvolle online leeroplossingen voor de werkplek van vandaag en morgen. We vergroten awareness, trainen skills en houden werknemers up-to-date. Zo verminder je risico’s, zorg je voor een juist gebruik van machines en systemen en van een goede uitvoering van procedures. 

Wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen doen?

Impact

We willen dat alle inhoud van leeractiviteiten herkenbaar en direct toepasbaar is. Daarmee zorgen we voor impact.

Tooling

We zetten software tooling in die dagelijks leren ondersteunt. Daarmee volgen, toetsen en stimuleren we voortgang en resultaat. 

Specialisme

Wij zijn gespecialiseerd in Security, Safety en Sustainability leerprogramma’s, die we volledig op maat samenstellen voor jouw organisatie.

Wij focussen op zinvolle dagelijkse leerervaringen voor mensen in organisaties.

Awareness en skills vergroten

Effectieve safety, security, en sustainability leerprogramma’s zijn essentieel voor iedere organisatie die risico’s wil beperken en een veilige en duurzame werkomgeving wil promoten.

Door te investeren in het vergroten van awareness en skills, bescherm je als organisatie je medewerkers, je informatie en je assets. Je vermindert risico’s, zorgt voor een juist gebruik van machines en systemen en regelt een goede toepassing van procedures. Wel zo veilig!

Het verkleinen van risico’s en het goed toepassen van nieuwe kennis.

Medewerkers als beste verdediging

Maak van medewerkers de beste verdediging tegen cyber criminaliteit. Ondersteun, informeer en train in het voorkomen van ondermijning. Zorg voor Insider Threat preventie door het vergoten van kennis en bewustzijn. Met onze programma’s bereik je effect.  

Veilig thuiskomen

Zorg voor kennis over veiligheidsprocedures, skills in het uitvoeren van juiste handelingen en manieren om onveilige situaties waar te nemen en te melden. Met onze tooling zorg je ervoor dat veilig werken voorop staat. Meetbaar, efficiënt en effectief. 

Op weg naar duurzaam

Effectieve training is essentieel voor organisaties die hun impact op het milieu willen minimaliseren en op een maatschappelijk verantwoorde manier willen opereren. Met onze online sustainability programma’s helpen we medewerkers begrijpen wat de verwachtingen en richtlijnen binnen jouw organisatie zijn en wat hun rol en bijdrage daarin is.