+ 31 85 40 10 620 info@splintt.nl

Wat is ISMS?

is een Information Security Management System iets voor jouw organisatie?

Als organisatie heb je veel te maken belangrijke data. De gevoelige informatie die binnen jouw organisatie circuleert dient goed beveiligd te zijn om zo incidenten te voorkomen, denk hierbij aan een datalek of een hacker die wil toeslaan. Het is belangrijk om passende maatregelen te treffen en de informatieveiligheid op juiste wijze te handhaven binnen jouw organisatie, wil het effectief zijn. Het gebruik maken van een Information Security Management Sytem (of ISMS in het kort) is hiervoor een passende oplossing.

Wat is ISMS?

Een ISMS is bedoeld voor organisaties die werken met gevoelige informatie en deze willen beschermen tegen incidenten. Een ISMS kan hierbij een handje helpen. Een ISMS is namelijk een managementinstrument om de kwaliteit van informatiebeveiliging te verbeteren en te waarborgen. Met een ISMS maak je zichtbaar wat de kritieke processen in jouw organisatie zijn en in hoeverre deze kwetsbaar zijn voor incidenten. Zo weet je welke maatregelen nodig zijn (zoals IT-programma’s, standaardprocedures of bedrijfsrichtlijnen) om de informatiebeveiliging binnen jouw organisatie te optimaliseren.

Implementatieproces van ISMS

Het implementeren van een ISMS gebeurt middels de Plan-Do-Check-Act cyclus (de PDCA-cyclus). Hiermee kun je stapsgewijs de informatiebeveiliging en andere processen binnen jouw organisatie verbeteren. Je begint met het maken van een analyse en een plan (Plan). In de analyse wordt nagegaan waar kans op incidenten is en in het plan worden de stappen beschreven die genomen moeten worden om de risico’s te verkleinen. Vervolgens voer je het plan uit (Do) en ga je na wat of de genomen maatregelen effectief zijn (Check). Als laatst neem je corrigerende maatregelen om de ongewenste gevolgen zo veel mogelijk tebeperken (Act). Zo verminder je de kans op nieuwe incidenten.

Heb jij een ISMS nodig?

Een organisatie kan een ISMS implementeren als het de informatiebeveiliging wil verbeteren en waarborgen. Als je daarnaast aan jouw klanten wilt tonen dat de informatiebeveiliging binnen je organisatie op en top in orde is, kun je het ISMS laten toetsen voor een ISO 270001 certificering. Dit kun je aanvragen bij een onafhankelijke partij.

Je laat hiermee aan jouw klanten zien dat de informatiebeveiliging binnen jouw organisatie in orde is en zij met een gerust hart zaken kunnen doen. Dat is een fijne gang van zaken voor beide partijen!

waar kunnen we jou mee helpen?