+ 31 85 40 10 620 info@splintt.nl

Geschiedenis van eLearning

waar komt het begrip e-learning / eLearning vandaan?

Geschiedenis van e-learning

Wanneer is e-learning in het leven geroepen? Sinds het ontstaan van het internet of toch later? Gelukkig hoeven we hiervoor niet te ver te zoeken, want de term ‘e-learning’ is voor het eerst gebruikt in 1999 door het bedrijf CBT Systems. Zij organiseerde toendertijd in Los Angeles een seminar waarbij zij de term introduceerden met de volgende betekenis:

“A way to learn bases on the use of new technologies allowing access to online, interactive and sometimes personalized training through the Internet or other electronic media), intranet, extranet, interactive TV, CD-Rom, etc.), so as to develop competencies while the process of learning is independent from time and place”.

Sindsdien is de betekenis ervan niet veranderd, aangezien het nog steeds gaat om een manier van leren die plaatsvindt via het internet of op afstand.

De geschiedenis van leren op afstand

Gaan we nog verder terug in de tijd, dan komen we achter de pionier op het gebied van leren op afstand. Halverwege de 19e eeuw, in het jaar 1840 om precies te zijn, gaf Isaac Pitman al les op afstand. Dit deed hij door vanuit zijn woonplaats, Steno, brieven naar zijn leerlingen te sturen met hierin opdrachten die zij vervolgens moesten maken en weer terugsturen. Hij was, zover bekend, de eerste die aan onderwijs op afstand deed. Hiermee was Isaac Pitman zijn methode een voorloper van e-learning.

E-learning in de jaren negentig

Het duurde echter tot de jare negentig van de 20e eeuw voordat het online leren en volgen van cursussen echt zijn intrede deed. Dit ging hand in hand met de opkomst van het internet, zoals CBT Systems heeft bewezen. Het begon met learning management systemen (afgekort: LMS). Universiteiten probeerden om zelf systemen te ontwikkelen waarin zij online leren konden gaan aanbieden. Dit bleek toch lastiger dan vooraf bedacht, waardoor universiteiten ervoor kozen een systeem af te nemen dat door een derde partij was ontwikkeld. Opvallend genoeg is dat vandaag de dag nog steeds het geval! Ook anno 2020 kiezen de meeste bedrijven, overheden, organisaties en onderwijsinstellingen ervoor om de software die benodigd is voor e-learning te laten ontwikkelen door een partij gespecialiseerd erin.

Misschien dat de naam Blackboard je al iets zegt. Blackboard was (en is nog steeds) een belangrijke ontwikkelaar van online leerprogramma’s voor binnen het onderwijs. Ze boden een handig systeem waarbij zowel docenten als studenten toegang hadden tot een beveiligde omgeving waar leermaterialen uitgewisseld konden worden. Ook konden er testen worden gemaakt en was het mogelijk om met elkaar te communiceren. De studievoortgang kon ook worden gerapporteerd en bijgehouden. Ook nu gebeurt dat bij onderwijsinstellingen nog steeds. Overigens begonnen ook bedrijven eind jaren negentig al van dergelijke systemen gebruik te maken. Vooral Docent en SABA waren daarbij populair.

eLearning blijft zich voortdurend ontwikkelen 

E-learning heeft in de loop der jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Als je de e-learning oplossingen van vandaag de dag vergelijkt met de systemen uit de jaren negentig, zie je een wereld van verschil.

waar kunnen we jou mee helpen?

Zoek je een oplossing voor jouw situatie?