+ 31 85 40 10 620 info@splintt.nl

De mogelijkheden van virtual reality

waar komt VR vandaan en waarvoor kun je het gebruiken?

In het kort over: wat is VR?

Virtual Reality, afgekort: VR, simuleert een omgeving of situatie voor de gebruiker. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een VR-bril, meestal in combinatie met controllers. Zo kan de gebruiker kiezen wat er gebeurt in de gesimuleerde omgeving of situatie. De gebruiker ziet en hoort hierbij zijn omgeving. 

Meer lezen over wat virtual reality is?

Waar VR interessant voor kan zijn

Bij Splintt online training services ontwikkelen we digitale leeroplossingen op maat. We merken dat er steeds meer behoefte is aan innoverende leervormen, zoals leren met Virtual Reality oplossingen.

Zo zijn er sectoren waarbinnen Virtual Reality een handig hulpmiddel kan zijn voor het bijbrengen van kennis en vaardigheden. Daarnaast kan het een kostenbesparing opleveren, doordat je meer tijd- en plaatsonafhankelijk kunt trainen.

Neem bijvoorbeeld een hulpverlenende instantie, zoals de brandweer. Een fysieke training op locatie, waar getraind wordt met het blussen van een brand, is heel praktisch en daardoor effectief. Tegelijk heeft het plannen, opzetten, voorbereiden en uitvoeren van zo’n training op locatie ook weer nadelen. Het is tijdrovend, kostenintensief en mogelijk kan niet iedereen aanwezig zijn. VR kan een uitkomst bieden. Een (deel van) de fysieke training kan vervangen worden door VR, waardoor er tijd- en plaatsonafhankelijk getraind, geoefend en herhaald kan worden.

Of neem de training van managers in bepaalde gesprekstechnieken. In plaats van een zaaltje in een hotel en het oefenen met een acteur, kun je met VR gesprekken simuleren en diverse scenario’s doorlopen, afhankelijk van van de reacties die je als manager kiest. Zo kan er op een eigen moment, veilig geoefend worden. 

Een ander voorbeeld waarin VR een rol kan spelen is bij het inwerken van nieuwe medewerkers. Vooral als je medewerkers mee wilt nemen naar een moeilijk te bereiken locatie en/of wilt laten oefenen met specifieke handelingen. Denk aan het werken met specifieke apparatuur. 

 

Wil je virtual reality inzetten als leermiddel? 

Download de whitepaper en lees nog meer over de mogelijkheden en voordelen van deze leermethode.