• Ingezette diensten
 • Maatwerk e-learning
 • Mediaproductie
 • Philpaper leerplatform
 • De vraag

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zette eind 2015 een tender uit voor het ontwikkelen van een e-learning programma. Het doel: het digitaal opleiden van docenten in het voortgezet onderwijs in het gebruik van het ICALT-instrument. Dit is een wetenschappelijk onderbouwd observatie instrument, ontwikkeld door de lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen. 

  Voor de kwaliteit van het onderwijs is het belangrijk dat beginnende docenten sneller een hoger niveau van pedagogisch-didactische vaardigheden bereiken. Met het ICALT-instrument kunnen deze vaardigheden gevalideerd en betrouwbaar in kaart worden gebracht. Het dient als hulpmiddel voor de ontwikkeling van de docent en is geen beoordelingsinstrument.

  Om accuraat met het ICALT-instrument te werken, is training nodig. De vraag was om een totaaloplossing:

  • ontwikkel een online training die de huidige klassikale training vervangt
  • zorg voor online toetsing van de getrainde en geleerde vaardigheden
  • zorg ervoor dat docenten zichzelf kunnen aanmelden, inclusief autorisatie check
  • lever de distributie- en leerdata-analyses
 • De oplossing

  Splintt biedt een volledig geïntegreerde oplossing en sluit daarmee naadloos aan op de vraag. Ons Philpaper leerplatform (LMS) is speciaal ontwikkeld voor themagericht leren en is zeer vriendelijk in het gebruik, zowel voor de deelnemer als voor de beheerder.

  De leeromgeving voor de doelgroep is helemaal op maat gemaakt, waardoor platform en content naadloos op elkaar aansluiten. De leeromgeving bestaat uit meerdere leeractiviteiten. De deelnemer maakt kennis met het observatie-instrument en leert om de pedagogische-didactische vaardigheden van een docent in de praktijk waar te nemen en naar waarde te schatten. Het ICALT-instrument kan digitaal meerdere keren worden ingevuld door het observeren van een werkelijke les op video. Extra oefenmodules helpen de deelnemer om expert te worden in het observeren en herkennen van de vaardigheden die het instrument meet.

  Alles is in nauwe samenwerking met de lerarenopleiding van de RUG ontwikkeld. We werkten in dit project met een agile/SCRUM aanpak, waarbij we in 13 sprints van 3 weken per sprint nauwgezet naar het eindresultaat hebben toegewerkt. Dat was intensief en ontzettend leuk.

  Nieuwsgierig naar dit product? Bekijk een stukje op onze demo pagina. 

 • De klant aan het woord

  Een avontuur kenmerkt zich door iets spannends en onverwachts te beleven. Voor ons team van de lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen was het reuze spannend om aan een onderneming te beginnen waarvan het eindresultaat niet bij voorbaat vaststond.

  Het onverwachte werd ook nog eens versterkt door de agile/SCRUM werkwijze. Wij hebben hier veel van geleerd en werden er zo door gecharmeerd dat we de werkwijze nu ook in aangepaste vorm binnen ons team toepassen.

  De samenwerking met Splintt was wederzijds flexibel, gedreven en was er veel ruimte voor onze inbreng en voor creativiteit.

  Het eindproduct is ons inziens zeer geslaagd en is volgens planning opgeleverd. Nu is het afwachten of de docenten (onze doelgroep) er ook zo over denken.

  Complimenten aan alle betrokkenen van Splintt en in het bijzonder: Natasja, Lindi, Floor, Philip, Niels, Suzanna, …. Dank aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de financiële steun die dit avontuur mogelijk maakte.

  Michelle Helms-Lorenz – Associate professor RUG

  Kijk op lerenobserveren.nl

   

Wil je ook zoiets, maar dan anders?