• Ingezette diensten
 • 100% maatwerk
 • Mediaproductie
 • De vraag

  Jaarlijks worden er op de afdeling Verloskunde meerdere skills & drills-trainingen gegeven over de noodingrepen die het meest voorkomen in de praktijk. In deze trainingen behandelen afdeling-medewerkers de verschillende procedures en doorlopen ze een praktijkscenario met lotus-patiënten.

  "Kunnen we met e-learning op een effectievere manier invulling geven aan het gehele skills & drills traject.

   

   

   

 • De oplossing

  Door de skills & drills training blended in te richten, kunnen medewerkers zich online in hun eigen tijd voorbereiden Dit scheelt niet alleen tijd, maar draagt ook bij aan een efficiëntere kennisoverdracht. Hierdoor is er tijdens de live training meer aandacht voor het oefenen in de praktijk.

  In de verschillende e-learning modules geven we eerst aandacht aan de generieke procedures en prioritering van handelingen. Vervolgens gaan de deelnemers oefenen met praktijksituaties. Ze zien een scenario in de vorm van een interactieve video die op vaste punten stop gezet wordt. De deelnemers maken een keuze en zien wat dit voor gevolgen zou hebben. Zo leren ze in een veilige omgeving de procedures toe te passen.

 • De klant aan het woord

  Nu we deze training online beschikbaar hebben, scheelt dit enorm veel logistiek werk en planning om groepen medewerkers bij elkaar te krijgen. Iedereen kan nu training volgen op een moment dat hem of haar uitkomt.

Wil je ook zoiets, maar dan anders?