• Ingezette diensten
 • 100 % maatwerk
 • Mediaproductie
 • De vraag

  Het belang van handhygiëne is voor iedereen helder. Toch worden protocollen worden door medewerkers verschillend geïnterpreteerd.

  "Hoe zorgen wij voor eenheid in begrip en kunnen we sturen op betere naleving?"

 • De oplossing

  We nemen heel kort het belang van handhygiëne door plus de procedures. In interviews met de doelgroep is namelijk gebleken dit gesneden koek is, en dat de uitdaging zit in het consequent toepassen van de procedures ondanks de grote werkdruk.

  Vervolgens oefent de deelnemer met het herkennen van de momenten dat handhygiëne belangrijk is. We verleiden ze hiermee tot het aandachtig bekijken van een aantal goede voorbeelden. De module sluit af met een reeks dilemma’s om de deelnemer te laten nadenken over praktische situaties en toepassingen op de werkvloer.

 • De klant aan het woord

  Het actief aan de gang gaan met voorbeeldvideo’s is een gouden greep. Het maakt de training levendig, en benadrukt precies wat we medewerkers normaal in klassikale sessies bij proberen te brengen.

Wil je ook zoiets, maar dan anders?