• Ingezette diensten
 • 100% maatwerk
 • De vraag

  "Hoe kunnen we bijdragen aan het fraudebewustzijn van onze workforce en onze medewerkers helpen met het herkennen van fraude en meegeven wat ze kunnen doen als ze mogelijke fraude herkennen."

 • De oplossing

  Bij dit onderwerp is het belangrijk om goed aan te sluiten bij de belevingswereld van de medewerker. Daarom hebben we ervoor gekozen te werken met veel triggervragen en sprekende casussen. Ook moet duidelijk worden waarom het onderwerp zo belangrijk is en welke rol je als medewerker hebt rondom het thema fraud.

  In 20 minuten loop je door verschillende onderwerpen heen waarin je leert wat fraude is, waarom het belangrijk is en wat het bedrijf en jij als werknemer kunnen doen bij fraude.

 • De klant aan het woord

  Onze klant is niet alleen gevestigd in Nederland, maar wereldwijd actief. Deze module is daarom beschikbaar gemaakt in 6 talen, zodat wereldwijd fraude bewustwording en preventie onder de aandacht wordt gebracht.

Wil je ook zoiets, maar dan anders?