Registers

Splintt levert gespecialiseerde online leerprogramma’s voor (leden van) Registers. Registers kunnen hiermee:

  1. Nieuwe leden opleiden in en toetsen op inschrijvingscriteria als Integriteit/ethiek, Professionaliteit/communicatie, Vakbekwaamheid
  2. Ingeschrevenen periodiek bijscholen/toetsen op inschrijvingscriteria, waarmee de leden PE tevens punten kunnen verkrijgen

Splintt levert de ontwikkeling, distributie en financiering. Voor de inhoud betrekken we experts. Het Register garandeert een minimale afname binnen een periode van 2 of 3 jaar.

Neem contact op met natasja@splintt.nl voor het maken van een afspraak en het bekijken van voorbeelden die we voor andere Registers leveren.

Bonden & Verenigingen

Splintt levert gespecialiseerde online leerprogramma’s voor leden van Bonden en Verenigingen. Zij kunnen hiermee:

  1. Nieuwe leden opleiden in essentiële thema's en onderwerpen (niet generiek)
  2. Bestaande leden bijscholen

Splintt levert de ontwikkeling en distributie. Voor de inhoud betrekken we experts. Qua financiering zijn er meerdere opties.

Neem contact op met natasja@splintt.nl voor het maken van een afspraak en het bespreken van mogelijkheden.

Opleiders

Voor opleiders die online leerprogramma's willen ontwikkelen, maar die zelf de focus hebben op klassikaal trainen, kunnen wij als uitgever optreden. Dat betekent dat wij de volledige ontwikkeling en distributie uitvoeren. Didactisch werken we conform ons format. De inhoud bepalen we in co-creatie met jullie trainers/instructeurs/experts.

Qua financiering zijn er meerdere opties. Voor opleiders met meer dan 1.000 deelnemers per jaar die zich richten op een niche in de markt, kunnen wij volledig financieren, waarbij we een garantie op de jaarlijkse afname afspreken.

Neem contact op met natasja@splintt.nl voor het maken van een afspraak en het bespreken van mogelijkheden.